Jheronimus

In het boek Jheronimus. De wegen naar hemel en hel geeft kunsthistoricus Gary Schwartz een complete inleiding voor het algemene publiek tot het fantasierijke werk van Jheronimus Bosch. (ca. 1450-1516) Jheronimus was een van de weinige kunstenaars die boven de conventies van zijn tijd uitsteeg en een nieuwe beeldtaal creëerde. Hij gaf zijn verbeelding de vrije loop in werken die zijn innige betrokkenheid bij godsdienst en maatschappij toonden. En dat deed hij op zo’n persoonlijke manier dat de betekenis ervan nog steeds ontcijferd en aangevochten wordt.

Werkzaamheden in opdracht van Fontaine Uitgevers: redactie

Jheronimus