Moleculen

Moleculen. De elementen en de architectuur van alles is geschreven door Theodore Gray en aangevuld met foto’s van Nick Mann. Het boek is een rijk geïllustreerde verkenning van hoe elementen moleculen vormen en hoe moleculen alle dingen op aarde vormen.

Werkzaamheden in opdracht van Fontaine Uitgevers: redactie en projectbegeleiding

Scan 4